poniedziałek, 14 listopada 2011

Miasto kultury czy miasto kulturalne? Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliachKultura i rozwój

III Seminarium

Miasto kultury czy miasto kulturalne?
Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliach


Seminarium organizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Collegium Civitas przy współpracy Obserwatorium Kultury Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Pracowni Kultury Współczesnej odbędzie się 25 listopada w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 14, początek godz. 12.00.

Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Bydgoski Kongres Kultury, łódzki Regionalny Kongres Kultury, warszawski Ruch Obywateli Kultury, działalność Sztabu Antykryzysowego i zbliżający się Kongres Kultury w Poznaniu, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie to tylko kilka przykładów społecznego ożywienia w polskich metropoliach, do którego pretekstem stała się kultura.

Jakie są podobieństwa, a w czym się różnią lokalne inicjatywy? Jak stworzyć platformę wymiany doświadczeń? Czy potrzebna jest koordynacja działań lokalnych i regionalnych, by wspólnie z Ruchem Społecznym Obywatele Kultury monitorować realizację Paktu dla Kultury? Czy należy zabiegać o przyjęcie lokalnych paktów dla kultury? To najważniejsze problemy, o których chcemy rozmawiać podczas wyjazdowego seminarium „Kultura i rozwój” w Bydgoszczy.

W spotkaniu, które poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka” i dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas udział zapowiedzieli przedstawiciele Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Katowic, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Warszawy, a także Ruchu Społecznego Obywatele Kultury.

W programie m.in:


  • 1. Miasto kultury, czy miasto kulturalne? O możliwości renesansu miast polskich dzięki kulturze - Edwin Bendyk;

  • 2. Pakt dla Kultury i jego realizacja - raport z pola walki, Beata Chmiel, Obywatele Kultury;

  • 3. Droga do Bydgoskiego Paktu dla Kultury - Paweł Łysak;

  • 4. Łódź po Regionalnym Kongresie Kultury - Łukasz Biskupski;

  • 5. Lublin, jak wykorzystać kapitał starań o Europejską Stolicę Kultury - Koza Rafał Koziński;

  • 6. Prezentacja Centrum Działań Niekonwencjonalnych - Grzegorz Senderowicz, Tomasz Olesiński.

Spotkanie ma charakter otwarty, prezentacje wymienione w programie służą wprowadzeniu do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników.

Prosimy o rejestrację: obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatirum Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;

  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;

  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;

  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.


Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz