czwartek, 3 listopada 2011

Miasta z recyklingu. Młode Miasto Gdańsk, Smart City Ursus – poprzemysłowa rewitalizacja w dobie kryzysu postindustrializmuKultura i rozwój

II Seminarium

Miasta z recyklingu. Młode Miasto Gdańsk, Smart City Ursus – poprzemysłowa rewitalizacja w dobie kryzysu postindustrializmu


II Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” odbędzie się 10 listopada b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 14.00.

Jednym z najważniejszych wyzwań polskich metropolii jest rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Katowicka kopalnia „Kleofas” ustąpiła miejsca centrum handlowo-rozrywkowemu Silesia, na terenie łódzkiej fabryki Poznańskiego powstała Manufaktura. Wiele projektów czeka na realizację, wśród nich Młode Miasto Gdańsk, które ma powstać na terenie Stoczni Gdańskiej oraz projekt zagospodarowania dawnej fabryki traktorów w warszawskim Ursusie. Te gigantyczne przedsięwzięcia przeobrażą tkankę miejską i społeczną. Jaki jednak będzie efekt tych inwestycji? Czy powstaną kolejne zamknięte getta dla metropolitalnej klasy średniej? Czy może przyszłe osiedla-miasta staną się centrami rozwoju nowych form życia miejskiego na nowe, pokryzysowe czasy?

Podczas seminarium będziemy szukać odpowiedzi na te pytania, zastanawiając się w jaki sposób kultura i refleksja naukowa mogą wspomóc ambitne projekty poprzemysłowej rewitalizacji, by nie stały się one spełnionymi dystopiami.

Do dyskusji wprowadzą:

Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku, od wielu lat bada procesy przekształceń Stoczni Gdańskiej;

Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy

Michalina Wiczkowska, z zarządu Celtic Property Development, inwestora na terenach ZPC „Ursus”

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.


Wstęp wolny, prosimy o rejestrację:
obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;

  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;

  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;

  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.


Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz