wtorek, 6 marca 2012

Imperium kontratakuje. Pasja rekonstrukcji i uczestnictwa


Seminaria Kultura i rozwój

Imperium kontratakuje. Pasja rekonstrukcji i uczestnictwa


Seminarium odbędzie się 14 marca 2012 r. w Auli B Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, XIIp., godz. 11.30.

Rekonstrukcja historyczna to niewątpliwie jedno z najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze ostatnich lat. Co powoduje, że tysiące dorosłych ludzi, życiu codziennym pełniących funkcje prokuratorów, lekarzy, inżynierów, przedsiębiorców poświęca czas i niebagatelne zasoby materialne, by wcielać się w role średniowiecznych wojów lub żołnierzy Września 1939? Zabawa, sposób na bycie razem, sposób na uczestnictwo w kulturze i przeżywanie historii, biznes? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać posiłkując się badaniami „Grupy odtworzeniowe. Rekonstrukcja dziedzictwa i kultura w działaniu” przeprowadzonymi przez prof. Tomasza Szlendaka.

Program seminarium:

1. Prezentacja wyników badań - prof. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
2. Koreferaty:
- kpt. mgr Szymon Markowski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych;
- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;
3. Dyskusja

Spotkanie i dyskusję poprowadzi Edwin Bendyk.

Spotkanie ma charakter otwarty, prezentacje wymienione w programie służą wprowadzeniu do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników.

Prosimy o rejestrację: http://obserwatoriumkultury.ezapisy.pl/rekonstrukcje


Seminaria Kultura i rozwój

III edycji seminarium „Kultura i rozwój” towarszysz hasło „Kultura przyszłości. W stronę foresightu polityki kulturalnej”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;
  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.