sobota, 19 września 2009

Tropy przyszłości - spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Zapraszam serdecznie na spotkanie "Tropy przyszłości. Cool hunting, trend watching, informatyka społeczna i inne metody szukania, tego co będzie". Gośćmi Edwina Bendyka będą:
dr Dominik Batorski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Mirosław Filiciak z Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
Marcin Jewdokimow z Instytutu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie prowadzonych przez siebie badań opowiadać będą w jaki sposób najnowsze metody ilościowe i jakościowe nauk społecznych (informatyka społeczna, analiza sieciowa, antropologia wizualna, wywiad etnograficzny) wyjaśniają prawdziwe zachowania społeczne ludzi i umożliwiają na tej podstawie identyfikację trendów, mód i zmian.

Spotkanie odbywa się w ramach Festiwalu Nauki, zapraszamy w poniedziałek 21 września o godz. 18.00 do Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, piętro XII.

piątek, 18 września 2009

V Seminarium - zmiana terminu!

V Seminarium z cyklu "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda" zaplanowane na 20 września zostało przełożone na innych termin. Organizatorom zależy, by mogli w nim uczestniczyć wszyscy twórcy wystawy "Niezwykle Rzadkie Zdarzenia/Dystrybucja Nooawangardy" oraz sygnatariusze "Manifestu Nooawangardy". Okazało się to jednak niemożliwe 20 września.
Zapraszam jednocześnie do zapisów wideo z poprzednich seminariów.

sobota, 12 września 2009

Czwarte seminarium z cyklu "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda"

W najbliższy wtorek, 15 września o godz. 16.oo w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się czwarte już seminarium z cyklu "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda". Tym razem gośćmi Ośrodka Badań nad Przyszłością i CSW będą dr Barbara Markowska z Collegium Civitas i Marcin Jewdokimow z Instytutu Nauk Społecznych PAN. Będziemy dyskutować o zadaniach sztuki w dobie posthumanizmu oraz o zmianach życia społecznego analizowanych w perspektywie posthumanistycznej. Jak zwykle seminarium poprowadzi Edwin Bendyk.

wtorek, 8 września 2009

Polska 20nn - spotkanie zespołów Foresight Polska 2020 i Projektu Polska 2030

W poniedziałek w Collegium Civitas z inicjatywy Ośrodka Badań and Przyszłością odbyło się wspólne seminarium uczestników projektów Polska 2030 i Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Wśród uczestników nie zabrakło liderów obu przedsięwzięć, min. Michała Boniego i prof. Michała Kleibera.
Jak stwierdził Michał Boni, okres transformacji w Polsce należy uznać za zamknięty, czas na nowy projekt cywilizacyjny, którego stawką jest zapewnienie wysokiej jakości życia w najbliższych dekadach. Nie da się tego celu osiągnąć bez działań modernizacyjnych i aktywizacji społeczeństwa. Bez nich zamiast rozwoju grozi Polsce dryf rozwojowy (lub zgodnie z terminologią foresightu, realizacja scenariusza słabnącego rozwoju).
Zebrani eksperci byli zgodni co do najważniejszych elementów diagnozy sytuacji, mimo że oba projekty były realizowane z wykorzystaniem zupełnie odmiennych metod, to jednak doprowadziły do zbieżnych konkluzji. Wiemy, co trzeba robić. Pytanie jednak, jak tę wiedzę wprowadzić w życie? Kto ma być lokomotywą zmian: państwo i administracja? Młode pokolenie? Politycy?
Uczestnicy spotkania stwierdzili zgodnie, że odpowiedzi na te pytania będą szukać w trakcie dalszych wspólnych prac. W najbliższym czasie działania zespołów koncentrować się będą na następujących tematach:
1. Nowy model dialogu społecznego i partycypacji.
2. Środowisko dla innowacji.
3. Polska cyfrowa.
4. Stworzenie systemu monitoringu realizacji projektów modernizacyjnych.

sobota, 5 września 2009

Andrzej W. Nowak, Etyka innowacji, III Seminarium z cyklu "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda"

W najbliższy wtorek, 8 września zapraszam na godzinę 16.00 do Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie na seminarium Etyka innowacji. Więcej szczegółów w poprzednim wpisie. W Emergencja TV dostępne są także filmy wideo z Pierwszego i Drugiego seminarium.

piątek, 4 września 2009

Smienarium z prof. Nowakiem w dniu 4 września nie odbędzie się

W programie seminariów "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda" znalazło się również zaplanowane na 4 września spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, z uwagą że wymaga ono potwierdzenia. Niestety, do dziś nie udało się potwierdzić tego spotkania. O ewentualnym nowym terminie będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy natomiast do Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie na kolejne seminarium we wtorek 8 września z dr. Andrzejem W. Nowakiem, filozofem z UAM. To spotkanie odbędzie się na pewno, jego temat: Etyka innowacji:
Nauka o złożoności, “nowa nauka sieci” (Barabasi, Duncan Watts i in.) dostarczają narzędzi, które pozwalają modelować rozpowszechnianie się epidemii, mód społecznych, plotek etc. Pojawianie się innowacji technicznych, ideologicznych to nie tylko konieczność wykorzystania nowych narzędzi. Pojawianie się innowacji i związana z tym zmiana społeczna to konieczność przemyślenia na nowo podstawowych kategorii poznawczych, to konieczność porzucenia tradycyjnych humanistycznych obrazów naszego społeczeństwa, nas samych. Możliwość mówienia o polityce i etyce innowacji to konieczność przejścia do nowej posthumanistycznej koncepcji naszej zbiorowości. Wyjściową perspektywą jest przyznanie, iż czynniki pozaludzkie (zarówno przedmioty, zwierzęta jak i twory teoretyczny czy artystyczne), są pełnoprawnymi podmiotami, współczłonkami naszej zbiorowości. Etyka i polityka przestaje być sprawą pomiędzy ludźmi, staję się elementem zarządzania całą zbiorowością, swoistym ekosystemem, w którym szukać musimy równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami. Tym, co kluczowe to szukanie sposobów na wykształcanie sposobów na monitorowanie innowacji i ich wpływu na kształt całej zbiorowości. Latour wskazuje na cztery fazy takiego procesu, pierwsza to zakłopotanie, w które wprowadza nas pojawienie się nowego elementu zbiorowości, kolejne to konsultowanie, hierarchizacja i instytucjonalizacja. Owo monitorowanie to wyzwanie, które wymaga zupełnie nowego rozpisania ról pomiędzy naukowców, moralistów czy artystów. Zasadniczo to nauka produkuje największa ilość innowacji stanowiących wyzwanie dla naszej zbiorowości. To laboratoria są tym elementem, który wprowadza najwięcej nowych “bytów” zarówno w sensie rzeczy jak i bytów teoretycznych. W kontekście naszego seminarium warto zapytać, jakiego rodzaju “laboratorium” może być (jest?)” sztuka. Gdzie jest jej miejsce we wprowadzaniu nowych aktorów, elementów naszej zbiorowości? Czy artyści wprowadzają nowe byty-wyzwania? Pomagają oswoić się ze zmianą już istniejącą? A może pokazują, iż każda innowacja to już uprawianie polityki i etyki?