wtorek, 23 lutego 2010

Konferencja "Polska Otwarta", 1 marca b.r.

Ośrodek Badań nad Przyszłością i Instytut Obywatelski Platformy Obywatelskiej RP zaprasza na konferencję "Polska Otwarta", która odbędzie się 1 marca b.r. w godzinach 10.30-15.00 w w Auli A Collegium Civitas, PKiN, XII p.
W trakcie konferencji pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddana zostanie strategia organizacji domeny publicznej w Polsce oraz możliwości wykorzystania związanych z nią szans dla rozwoju oświaty i kultury.

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący środowiska i instytucje zainteresowane tym tematem. W drugim panelu zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej odniosą się do tych zagadnień pod kątem możliwości ich zrealizowania.


Osoba do kontaktu:
Marzena Haponiuk, tel. 510 154 813, instytutobywatelski@platforma.org


Organizatorzy: Instytut Obywatelski PO RP i Collegium Civitas

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
11.00 - 11.20 Otwarcie:
- prof. Edmund Wnuk - Lipiński, rektor Collegium Civitas, powitanie gości
- Marek Zapór, Zespół Społeczno-Polityczny Instytutu Obywatelskiego PO RP
- Edwin Bendyk, tygodnik Polityka, Czy społeczeństwo informacyjne musi być otwarte?
- Jarosław Lipszyc, Koalicja Otwartej Edukacji, Strategie otwartego dostępu w Polsce i
na świecie

11.20 – 13.00 Debata ekspercka, Organizacja domeny publicznej w Polsce,
Prowadzący: dr Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
- dr Alek Tarkowski, Creative Commons, Zespół Doradców Prezesa Rady Ministrów,
Czym jest otwarta nauka i edukacja
- dr Tomasz Makowski, Biblioteka Narodowa, Biblioteki w czasach digitalizacji
- Michał Merczyński, Narodowy Instytut Audiowizualny,
- prof. Tadeusz Kowalski, Filmoteka Narodowa,
- Wojciech Wiewiórowski, Departament Informatyzacji MSWiA, Otwarty dostęp do
informacji sektora publicznego jako droga do modernizacji Państwa i do większego
społecznego wsparcia dla administracji publicznej

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.30 Debata polityczna, Wyzwania i możliwości, prowadzący: Igor Janke

Uczestnicy: Michał Boni, Katarzyna Hall, Barbara Kudrycka, Jerzy Miller,
Piotr Ł. J. Andrzejewski, Andrzej Celiński,

14.30 - 15.00 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Podsumowanie
* program i lista gości mogą ulec nieznacznej zmianie

piątek, 19 lutego 2010

Debata "Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedz: Od Tourraine'a do Latoura"

Ośrodek Badań nad Przyszłością i "Krytyka Polityczna" zapraszają 23 lutego o godz. 18.00 do Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat (róg Świętokrzyskiej i Nowego Światu) na kolejną debatę z serii "W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu":
Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedza: od Touraine’a do Latoura

Debata Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedza: od Touraine’a do Latoura
Goście: prof. Jerzy Hausner (UE w Krakowie), prof. Anna Giza-Poleszczuk (IS UW), Jarosław Urbański (Rozbrat) Prowadzenie: Edwin Bendyk („Polityka”, Collegium Civitas), Przemysław Sadura (Krytyka Polityczna).

Im bardziej złożone są współczesne społeczeństwa tym bardziej skomplikowane stają się problemy towarzyszące ich funkcjonowaniu. Rozwiązanie wielu kluczowych dylematów wymaga zaangażowania wiedzy socjologów, ekonomistów, politologów. Na ekspertach spoczywa więc część odpowiedzialności za rozwój dialogu i zaangażowania mogących nadać nowy sens demokracji i tchnąć ducha w zrównoważony rozwój społeczny.

W jaki sposób nasza wiedza o współczesnym społeczeństwie pomaga w rozwiązywaniu kluczowych dylematów rozwojowych dzisiejszego świata?
Czy socjolodzy, politolodzy i ekonomiści powinni włączać się w proces zmian społecznych? Jakie modele zaangażowania mają do dyspozycji? Jakie cele powinni sobie stawiać?
Czy możliwie (i pożądane) jest odnowienie demokratycznego projektu włączające do naszego społecznego świata interesy aktorów wobec niego zewnętrznych (środowiska naturalne, przyszłe pokolenia, społeczeństwa krajów rozwijających się, grupy wykluczone)?

Będzie to druga debata z cyklu zatytułowanego W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu prowadzonego przez Edwina Bendyka z Tygodnika „Polityka” i Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Przemysława Sadurę z Krytyki Politycznej i Instytutu Socjologii UW.