środa, 24 marca 2010

Kultura i rozwój, pierwsze seminarium Ośrodka Badań nad Przyszlością i Narodowego Centrum Kultury

Zapraszamy serdecznie na I Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój".

Temat spotkania: Muzea i (czy) stadiony. O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną.

30 marca b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 11.30, przewidywane zakończenie o godz. 14.00.

Program spotkania:

1. Polscy twórcy na międzynarodowej scenie, o kondycji sztuki współczesnej – Hanna Wróblewska, wicedyrektorka Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie;
2. Ekonomika sztuki i kultury jako ekonomika rozwoju. Przegląd najnowszych tendencji - Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością, tygodnik „Polityka”;
3. Wyzwania dla polityki kulturalnej państwa - Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4. Komentarz ekonomiczny - dr Bogusław Grabowski, Polskie Forum Obywatelskie, członek Rady Gospodarczej;
5. Dyskusja.


Założenia seminariów:

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej, i szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

poniedziałek, 8 marca 2010

Konferencja "Polska Otwarta", relacja wideo

W poniedziałek 1 marca b.r. w Collegium Civitas odbyła się konferencja "Polska Otwarta" zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Przyszłością i Instytut Obywatelski PO RP. W konferencji uczestniczyli m.in.: ministrowie Barbara Kudrycka, Katarzyna Hall, Waldemar Pawlak, Jerzy Miller, Michał Boni. Poniżej nagranie wideo całej konferencji: