poniedziałek, 25 października 2010

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

Zapraszam do obejrzenia nagrania wideo z inauguracja II cyklu seminariów "Kultura i rozwój".

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

czwartek, 14 października 2010

Inauguracja II cyklu seminariów "Kultura i rozwój"

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące II edycję seminariów „Kultura i rozwój”


I spotkanie II edycji seminariów„Kultura rozwój” odbędzie się 19 października b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 18.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 20.00.

Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem, stwierdził Cyprian Kamil Norwid. Słowa brzmiące w XIX wieku jak oskarżenie, dziś pokrywają się doskonale z obserwacjami czynionymi przez przedstawicieli nauk społecznych. Społeczeństwo nie istnieje, oświadcza w „Apres la crise”, najnowszym swym opracowaniu socjolog francuski Alain Touraine. Jeśli ma rację, to nie istnieje także społeczeństwo polskie.
Społeczne i polityczne instrumenty tworzenia społecznej całości utraciły na znaczeniu: związki zawodowe, kościoły, partie polityczne, klasy, a nawet rodzina przestały być kluczowymi punktami odniesienia dla budowania społecznej tożsamości jednostek. Najważniejszym źródłem podmiotowości staje się kultura, przekonuje Touraine. Czy kultura staje się także najważniejszym środowiskiem tworzenia społecznych więzi? Na ile kultura łączy, a na ile dzieli? W Polsce roku 2010 pytania te nabierają szczególnego znaczenia. Bez próby odpowiedzi na nie nie sposób zajmować się bardziej szczegółową refleksją nad znaczeniem kultury dla dalszego rozwoju.

Do dyskusji wprowadzi film Artura Żmijewskiego „Oni”, zaprezentowany na festiwalu Documenta w Kassel. Film jest relacja z warsztatów prowadzonych przez artystę z przedstawicielami zantagonizowanych grup społecznych: działaczami organizacji skupionych wokół Radia Maryja, narodowej prawicy, członkami ugrupowań młodej lewicy i członkami mniejszości żydowskiej. Warsztaty były miejscem spotkania i rozmowy „bez słów”, przy pomocy działań i znaków plastycznych.

Po projekcji pierwsze argumenty w dyskusji przedstawią socjologowie, profesor Mirosława Marody i profesor Jacek Raciborski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, publicysta tygodnika „Polityka”.