poniedziałek, 28 listopada 2011

Media publiczne. Stary serial, nowy odcinek: „Powrót misji”


Kultura i rozwój

IV Seminarium

Media publiczne.
Stary serial, nowy odcinek: „Powrót misji”


IV Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” odbędzie się 8 grudnia b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 13.00.

Telewizyjna premiera spekatklu „Boska!” przyciągnęła przed odbiorniki miliony widzów. Pokazali, że są gotowi tłumnie oglądać Teatr Telewizji. TVP pokazała, że może realizować misję publiczną w sposób atrakcyjny dla widzów. Czy stanęliśmy przed nowym etapem rozwoju polskich mediów publicznych, telewizji i radia, kiedy obowiązek realizacji misji publicznej przestanie być uciążliwą przeszkodą w realizacji strategii programowej, a stanie się jej integralną częścią w budowie przewagi wobec konkurencji mediów komercyjnych? Czy „nowe otwarcie misyjne” potrzebuje wsparcia ze strony nowej ustawy o mediach, która zgodnie z ustaleniami Paktu dla kultury ma być przygotowana w oparciu o projekt obywatelski ustawy o mediach?

Do dyskusji zaprosiliśmy:

Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

Juliusza Brauna, prezesa Zarządu TVP SA

Andrzeja Siezieniewskiego, prezesa Zarządu Polskiego Radia

i

Jacka Żakowskiego, przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych.

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.


Wstęp wolny, prosimy o rejestrację:
obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
 • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;
 • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
 • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
 • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

niedziela, 27 listopada 2011

poniedziałek, 14 listopada 2011

Miasto kultury czy miasto kulturalne? Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliachKultura i rozwój

III Seminarium

Miasto kultury czy miasto kulturalne?
Kultura jako płaszczyzna mobilizacji społecznej i obywatelskiej w polskich metropoliach


Seminarium organizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Collegium Civitas przy współpracy Obserwatorium Kultury Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Pracowni Kultury Współczesnej odbędzie się 25 listopada w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 14, początek godz. 12.00.

Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Bydgoski Kongres Kultury, łódzki Regionalny Kongres Kultury, warszawski Ruch Obywateli Kultury, działalność Sztabu Antykryzysowego i zbliżający się Kongres Kultury w Poznaniu, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie to tylko kilka przykładów społecznego ożywienia w polskich metropoliach, do którego pretekstem stała się kultura.

Jakie są podobieństwa, a w czym się różnią lokalne inicjatywy? Jak stworzyć platformę wymiany doświadczeń? Czy potrzebna jest koordynacja działań lokalnych i regionalnych, by wspólnie z Ruchem Społecznym Obywatele Kultury monitorować realizację Paktu dla Kultury? Czy należy zabiegać o przyjęcie lokalnych paktów dla kultury? To najważniejsze problemy, o których chcemy rozmawiać podczas wyjazdowego seminarium „Kultura i rozwój” w Bydgoszczy.

W spotkaniu, które poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka” i dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas udział zapowiedzieli przedstawiciele Bydgoszczy, Torunia, Lublina, Katowic, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Warszawy, a także Ruchu Społecznego Obywatele Kultury.

W programie m.in:


 • 1. Miasto kultury, czy miasto kulturalne? O możliwości renesansu miast polskich dzięki kulturze - Edwin Bendyk;

 • 2. Pakt dla Kultury i jego realizacja - raport z pola walki, Beata Chmiel, Obywatele Kultury;

 • 3. Droga do Bydgoskiego Paktu dla Kultury - Paweł Łysak;

 • 4. Łódź po Regionalnym Kongresie Kultury - Łukasz Biskupski;

 • 5. Lublin, jak wykorzystać kapitał starań o Europejską Stolicę Kultury - Koza Rafał Koziński;

 • 6. Prezentacja Centrum Działań Niekonwencjonalnych - Grzegorz Senderowicz, Tomasz Olesiński.

Spotkanie ma charakter otwarty, prezentacje wymienione w programie służą wprowadzeniu do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników.

Prosimy o rejestrację: obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatirum Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

 • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;

 • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;

 • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;

 • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.


Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

czwartek, 3 listopada 2011

Miasta z recyklingu. Młode Miasto Gdańsk, Smart City Ursus – poprzemysłowa rewitalizacja w dobie kryzysu postindustrializmuKultura i rozwój

II Seminarium

Miasta z recyklingu. Młode Miasto Gdańsk, Smart City Ursus – poprzemysłowa rewitalizacja w dobie kryzysu postindustrializmu


II Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” odbędzie się 10 listopada b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 14.00.

Jednym z najważniejszych wyzwań polskich metropolii jest rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Katowicka kopalnia „Kleofas” ustąpiła miejsca centrum handlowo-rozrywkowemu Silesia, na terenie łódzkiej fabryki Poznańskiego powstała Manufaktura. Wiele projektów czeka na realizację, wśród nich Młode Miasto Gdańsk, które ma powstać na terenie Stoczni Gdańskiej oraz projekt zagospodarowania dawnej fabryki traktorów w warszawskim Ursusie. Te gigantyczne przedsięwzięcia przeobrażą tkankę miejską i społeczną. Jaki jednak będzie efekt tych inwestycji? Czy powstaną kolejne zamknięte getta dla metropolitalnej klasy średniej? Czy może przyszłe osiedla-miasta staną się centrami rozwoju nowych form życia miejskiego na nowe, pokryzysowe czasy?

Podczas seminarium będziemy szukać odpowiedzi na te pytania, zastanawiając się w jaki sposób kultura i refleksja naukowa mogą wspomóc ambitne projekty poprzemysłowej rewitalizacji, by nie stały się one spełnionymi dystopiami.

Do dyskusji wprowadzą:

Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku, od wielu lat bada procesy przekształceń Stoczni Gdańskiej;

Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy

Michalina Wiczkowska, z zarządu Celtic Property Development, inwestora na terenach ZPC „Ursus”

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.


Wstęp wolny, prosimy o rejestrację:
obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

 • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;

 • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;

 • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;

 • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.


Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

środa, 2 listopada 2011

Podsumowanie I Seminarium z drugiego cyklu seminariów "Kultura i rozwój"

Kolejna edycja seminariów „Kultura i rozwój” ruszyła. W dniu 27 października zaprosiłem do Collegium Civitas Agnieszkę Rothert, Pawła Kuczyńskiego i Andrzeja Celińskiego z zadaniem, by przeanalizowali Ruch Społeczny Obywatele kultury. Ruch ten powstał w wyniku energii wyzwolonej podczas Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 r. i doprowadził do podpisania przez rząd Paktu dla kultury 14 maja b.r.

Pakt jest dokumentem wyjątkowym, swoistą innowacją polityczną – jest bowiem dokumentem określającym z jednej strony zobowiązania państwa, z drugiej strony społecznej, która nie jest zorganizowana w żadne tradycyjne struktury reprezentacji, jak związki zawodowe czy stowarzyszenia, tylko tworzy… No właśnie, co? Ruch społeczny, sieć?

Najważniejszym dotychczasowym osiągnięciem obywateli jest to, że w trakcie pracy nad postulatami, które ostatecznie stały się podstawą Paktu udało się przejść od tradycyjnego modelu artykułowania roszczeń poszczególnych grup interesu do konstatacji, że trzeba zidentyfikować interes wspólny, który na dodatek powinien być zbieżny z interesem publicznym. Interesem tym jest zapewnienie otwartego, równego i powszechnego dostępu do kultury, co wymaga nie tylko infrastruktury, lecz także kompetencji kulturowych. To wszystko zostało zapisane w Pakcie.

Teraz jednak problem, jak dalej Pakt realizować. Czy Obywatele zdołają utrzymać energię pozwalającą na ciągła kontrolę władzy? Czy władza będzie respektować zawarte porozumienie? Moment jest decydujący, bo działa już Komitet Społeczny przy Kancelarii Premiera ds. realizacji Paktu, zaczyna działać podobny Komitet przy Ministerstwie Kultury.

Paneliści: Agnieszka Rothert, politolożka specjalizująca się w badaniach sieci społecznych, Paweł Kuczyński, socjolog, specjalista w dziedzinie ruchów społecznych i Andrzej Celiński, socjolog i były minister kultury sprawdzili się doskonale. W swych referatach doskonale pokazali szanse i zagrożenia wynikające z formuły działania Obywateli. Ruch może się zdegenerować i zostać zdominowany przez najaktywniejszych uczestników, którzy mogą zapomnieć o interesie publicznym i zacząć załatwiać swoje sprawy.

Dlatego ważne jest, by ruch który powstał, by patrzeć władzy na ręce sam był „accountable” – rozliczalny i transparentny. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że władza działa z pewną logiką, której wyrazem jest choćby sposób pracy nad ustawą o dostępie do informacji publicznej (i złamanie ustaleń ze stroną społeczną). Andrzej Celiński przytomnie jednak przypomniał, że do tygla trzeba dołożyć jeszcze społeczeństwo, które w warunkach demokratycznych może być sojusznikiem ale też i przeciwnikiem celów określonych w Pakcie. Nie wszystkim odpowiada wolność twórcza, nie dla wszystkich kultura jest ważna.

Nagranie wideo (oraz audio) seminarium można obejrzeć (posłuchać) w Internecie: http://emergencja.blogspot.com/2011/10/seminarium-sympatyczny-lewiatan-czy.html . Już też zapraszam na kolejne spotkanie, 10 listopada: Miasta z recyklingu. Młode Miasto Gdańsk, Smart City Ursus – poprzemysłowa rewitalizacja w dobie kryzysu postindustrializmu. Seminaria realizuje kierowany przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.