poniedziałek, 25 października 2010

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

Zapraszam do obejrzenia nagrania wideo z inauguracja II cyklu seminariów "Kultura i rozwój".

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

czwartek, 14 października 2010

Inauguracja II cyklu seminariów "Kultura i rozwój"

Ja, My, Oni. Kultura: dzieli czy łączy?

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące II edycję seminariów „Kultura i rozwój”


I spotkanie II edycji seminariów„Kultura rozwój” odbędzie się 19 października b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 18.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 20.00.

Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem, stwierdził Cyprian Kamil Norwid. Słowa brzmiące w XIX wieku jak oskarżenie, dziś pokrywają się doskonale z obserwacjami czynionymi przez przedstawicieli nauk społecznych. Społeczeństwo nie istnieje, oświadcza w „Apres la crise”, najnowszym swym opracowaniu socjolog francuski Alain Touraine. Jeśli ma rację, to nie istnieje także społeczeństwo polskie.
Społeczne i polityczne instrumenty tworzenia społecznej całości utraciły na znaczeniu: związki zawodowe, kościoły, partie polityczne, klasy, a nawet rodzina przestały być kluczowymi punktami odniesienia dla budowania społecznej tożsamości jednostek. Najważniejszym źródłem podmiotowości staje się kultura, przekonuje Touraine. Czy kultura staje się także najważniejszym środowiskiem tworzenia społecznych więzi? Na ile kultura łączy, a na ile dzieli? W Polsce roku 2010 pytania te nabierają szczególnego znaczenia. Bez próby odpowiedzi na nie nie sposób zajmować się bardziej szczegółową refleksją nad znaczeniem kultury dla dalszego rozwoju.

Do dyskusji wprowadzi film Artura Żmijewskiego „Oni”, zaprezentowany na festiwalu Documenta w Kassel. Film jest relacja z warsztatów prowadzonych przez artystę z przedstawicielami zantagonizowanych grup społecznych: działaczami organizacji skupionych wokół Radia Maryja, narodowej prawicy, członkami ugrupowań młodej lewicy i członkami mniejszości żydowskiej. Warsztaty były miejscem spotkania i rozmowy „bez słów”, przy pomocy działań i znaków plastycznych.

Po projekcji pierwsze argumenty w dyskusji przedstawią socjologowie, profesor Mirosława Marody i profesor Jacek Raciborski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, publicysta tygodnika „Polityka”.

czwartek, 17 czerwca 2010

VI Seminarium "Kultura i rozwój"

Ośrodek badań nad Przyszłością i Narodowe Centrum Kultury zapraszają na VI, finałowe (w tym semestrze) seminarium z cyklu Kultura i rozwój. Tym razem dyskutować będziemy o tym, czy kultura jest produktem, towarem czy dobrem publicznym?

Do debaty wprowadzą:

1. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
3. Dr Natalia Letki, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu European Research Council realizuje projekt badawczy "Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens? Attitudes towards Public Goods and the State in East Central Europe".

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik "Polityka"

Seminarium odbędzie się 23 czerwca, początek o godz. 10.30 w Auli A Collegium Civitas, XII p. Pałacu Kultury i Nauki.

Kultura: produkt, towar czy dobro publiczne?

"Tragedy of the Commons", esej autorstwa Garretta Hardina z 1968 r. należy do najczęściej cytowanych artykułów w naukach społecznych i ekonomicznych. Amerykański autor zwraca w nim uwagę, że rozum ludzki staje bezradny wobec problemu zarządzania dobrami kolektywnymi, takimi jak wspólnotowe pastwiska (historyczne commons), łowiska czy systemy irygacyjne. Zwykła ludzka racjonalność nakazuje bowiem użytkownikom brać z tych wspólnych zasobów jak najwięcej, maksymalizując jednostkowy profit, co jednak prowadzić musi, jak w greckiej tragedii, to zagłady grabionego zasobu.W ciągu dekad, jakie upłynęły od powstania tego tekstu refleksja nad dobrami publicznymi rozwinęła się, znajdując także zastosowanie podczas dyskusji o zasobach niematerialnych, jak wiedza i kultura. Ukoronowaniem tych nowych nurtów myśli stała się ubiegłoroczna nagroda Nobla z ekonomii dla Elinor Ostrom.Wiemy dziś, że nie jesteśmy skazani na tragedię. To jedna z możliwych opcji podczas zarządzania zasobami wspólnymi, czego dowiodła katastrofa systemu gospodarczego realnego socjalizmu. Wiemy już również, że współcześnie jednym z najważniejszych zasobów rozwojowych jest kultura. To zasób wielowymiarowy, oddziałujący na potencjał rozwojowy jednostek i społeczeństwa w sposób bardzo złożony:
- kultura jest przestrzenią kodów i symboli, w jakich zanurzona jest społeczna komunikacja od której zależy zdolność do współdziałania;
- kultura jest przestrzenią norm, wartości i praktyk stanowiących zasób wypracowanych społecznie sposobów działania, które mogą, w zależności od aktualnego kontekstu sprzyjać lub przeszkadzać w rozwoju;
- kultura jest przestrzenią realizacji ludzkiej potrzeby tworzenia;- kultura jest materialnym i niematerialnym dziedzictwem będącym nośnikiem społecznej pamięci;
- kultura jest źródłem zasilającym bezpośrednio gospodarkę (przemysły kultury i przemysły kreatywne).
Jak zarządzać złożonym obszarem kultury, by optymalnie służył on społeczeństwu? Jak wyceniać wartość kultury w różnych jej aspektach? Ile w kulturze powinno być rynku, a jaka jej część powinna być uspołeczniona i współzarządzana w modelu obywatelskiej partycypacji? Jakie obszary kultury powinny mieć status dóbr publicznych i co taki status oznacza w dobie nowych mediów komunikacji społecznej, rewolucjonizujących praktyki uczestnictwa w kulturze?

piątek, 11 czerwca 2010

środa, 2 czerwca 2010

Czy Polacy są kreatywni? V Seminarium "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością i Narodowe Centrum Kultury zapraszają na piąte już seminarium z cyklu “Kultura i rozwój”. Tym razem będziemy dyskutować na temat potencjału kreatywnego, jego pomiarów i zależności między kreatywnością, innowacyjnością i kapitałem społecznym.

Seminarium odbędzie się 9 czerwca b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Początek o godz. 10.30, planowane zakończenie ok. 13.30.
Program spotkania:

1. Profesor Janusz Czapiński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w W-wie), Kapitał społeczny i kreatywność: synergia czy konflikt?

2. Dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Potencjał kreatywny społeczności zubożonych i wykluczonych;

3. Dr Dominik Batorski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego) dr Jan Zając (Wydział Psychologii UW), Potencjał kreatywny cyberprzestrzeni;

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, Collegium Civitas, Tygodnik "Polityka".

Polska gospodarka jako jedyna z gospodarek europejskich pokonała światowy kryzys “na plusie”, nie przeżywając recesji. Jednocześnie jednak statystyki porównawcze opracowywane przez Komisję Europejską i OECD pokazują, że ta sama zwycięska gospodarka ma duże problemy z innowacyjnością - w tej kategorii plasujemy się na końcu międzynarodowych rankingów.
Nie ma innowacyjności bez przedsiębiorczości i kreatywności. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, Polacy wyróżniają się pozytywnie na tle innych społeczeństw europejskich, już od dziecka marząc o założeniu własnej firmy. Jednocześnie jednak w międzynarodowych pomiarach kreatywności polskie społeczeństwo uzyskuje bardzo niskie wartości indeksów.
Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników prorozwojowych? Jak mierzyć potencjał kreatywny?

poniedziałek, 31 maja 2010

Przestrzenie kreatywności, nagranie IV Seminarium "Kultura i rozwój"

Zapraszam do obejrzenia (lub przesłuchania ścieżki dźwiękowej) ostatniego, IV Seminarium z serii "Kultura i rozwój" poświęconego przestrzeniom kreatywności:Ścieżka dźwiękowa:

niedziela, 23 maja 2010

Przestrzenie kreatywności, IV Seminarium "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury zapraszają na IV Seminarium z cyklu “Kultura i rozwój”. Spotkanie pod tytułem “Przestrzenie kreatywności” odbędzie się 26 maja w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Rozpoczęcie o godz. 10.30, planowany koniec o godz. 13.00.

Program seminarium:

1. Przestrzenie kreatywności, referat wprowadzający, dr Alek Tarkowski, ICM UW, Creative Commons Polska;


2. Studia przypadków:

- Barnabas Malnay, Kitchen Budapest, laboratorium nowych mediów;

- Jan Sowa, Goldex Poldex, Kraków;

- Piotr Krajewski, WRO Art Center;

Prowadzenie spotkania: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik “Polityka”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o rejestrację: obserwatorium@nck.pl

Wprowadzenie:
Kapitał lub potencjał kreatywny, podobnie jak kapitał społeczny, możemy rozumieć zarówno jako cechę indywidualną, związaną z umiejętnościami i cechami poszczególnych osób, jak i cechę grupową oraz relacyjną, związaną na przykład z otoczeniem społecznym. Od siły kapitału kreatywnego zależy nie tylko kondycja przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Coraz częściej jest on uznawany za niezbędny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Jeśli uznamy znaczenie potencjału kreatywnego, kluczowym zagadnieniem staje się wypracowanie metod wspierania rozwoju kreatywności. W skali makro to przede wszystkim kwestia odpowiedniej edukacji. W mikroskali natomiast możemy mówić o przestrzeniach sprzyjających budowaniu potencjału kreatywnego oraz działaniom kreatywnym. Przestrzenie takie mogą mieć najróżniejszą postać: od sprzyjających aktywności twórczej metropolii, przez dzielnice artystyczne, po przestrzenie laboratoriów kulturowych i medialnych, klastrów przemysłów kreatywnych, centrów kulturalnych czy przestrzeni coworkingu.
O przestrzeniach kreatywnych możemy również mówić w odniesieniu do przestrzeni komunikacji elektronicznej. Odpowiednia cyfrowa architektura serwisów internetowych, wraz z regulacją wspierającą twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych, mogą generować przestrzeń kreatywności online (ta zaś może być wykorzystywana w połączeniu z przestrzeniami fizycznymi).
Celem spotkania będzie wspólne zastanowienie się, jak budować i wspierać kapitał kreatywny z pomocą odpowiednio konstruowanych przestrzeni oraz instytucji. Do jakiego stopnia wzrost kreatywności jest procesem autonomicznym, a do jakiego można na niego wpływać? Jak wspierać naturalną, wrodzoną kreatywność? Czy kreatywności można się nauczyć? Na ile istotna dla kreatywności jest otwartość i współpraca?

czwartek, 13 maja 2010

Seminarium "Czy Polsce potrzebna jest kulturalna polityka przemysłowa?" Relacja wideo

Wczoraj, 12 maja odbyło się III Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój" zatytułowane: "Czy Polsce potrzebna jest kulturalna polityka przemysłowa?". Poniżej okienko z zapisem wideo tego i poprzednich seminariów.

piątek, 7 maja 2010

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? III seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością, Narodowe Centrum Kultury i Polskie Forum Obywatelskie zapraszają na trzecie seminarium z cyklu "Kultura i rozwój", zatytułowane:

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej?

Seminarium odbędzie się 12 maja b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 13.30.

Program seminarium:

1. Rozwój przemysłów kultury przemysłów kreatywnych, doświadczenia zagraniczne i krajowe, referat prof. Doroty Ilczuk (Fundacja PROcultura).

2. Doświadczenia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF.

3. Na styku kultury i technologii, kilka uwag o rozwoju przemysłu gier komputerowych, Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

4. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik POLITYKA

Polecana lektura: Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries,


Przemysły kultury i przemysły kreatywne stają się coraz ważniejszymi sektorami rozwiniętych gospodarek. Do przemysłów o długiej tradycji rynkowej, jak film, muzyka, media dołączają nowe - gry komputerowe, multimedia. Ich rozwój związany jest nie tylko z innowacjami technologicznymi otwierającymi nowe możliwości ekspresji przed kreatywnymi przedsiębiorcami. Zmieniają się także społeczeństwa i coraz bardziej cenią kulturę czasu wolnego z którą wiąże się rosnący popyt na usługi i produkty przemysłów kultury.

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może powinna podlegać aktywnej polityce państwa? A jeśli tak, to czy rozwój przemysłów kultury powinien być domeną działania resortu gospodarki, czy też kultury? Czy w domenie „gospodarki kulturalnej” powinno uwzględniać się specyfikę narodową, czy też powinna ona być wolna od protekcjonizmu?

Jak zorganizowane są przemysły kultury w innych krajach? Do jakich doświadczeń możemy odwoływać się w Polsce? Czy odrodzenie rodzimego rynku filmowego jest wynikiem polityki państwa, wyrażającej się w działaniu takich instytucji, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy też może raczej jest dziełem przypadku?

To nie jedyne pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas III Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”. Liczymy, że w odpowiedzi uzyskamy lepszą wizję, jaka kulturalna polityka przemysłowa najlepiej sprawdzi się w Polsce.

niedziela, 2 maja 2010

II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój", relacja wideo i ścieżka dźwiękowa

W środę, 28 kwietnia w Collegium Civitas odbyło się II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój", zatytułowane "Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl". Poniżej relacja wideo z dotychczasowych seminariów oraz ścieżka dźwiękowa ze środowego spotkania:środa, 28 kwietnia 2010

Uwaga! Debata "Kiepsko płatne, wiele warte" odwołana

Z przykrością informujemy, że debata "Kiepsko płatne, wiele warte" zaplanoana na dziś na 18.00 w Collegium Civitas została odwołana z przyczyn losowych. O nowym terminie poinformujemy niebawem i przepraszamy za niedogodności zainteresowanych udziałem w tym spotkaniu.

środa, 21 kwietnia 2010

Kiepsko płatne, wiele warte - debata o pracy


Czyja praca przynosi większy pożytek społeczny: bankiera czy pielęgniarki? Sądząc po wynagrodzeniach, bankier wydaje się być zawodem dla społeczeństwa kluczowym. Inspiracją do debaty jest raport “A Bit Rich” opracowany przez New Economics Foundation. Autorki raportu stosują metodologię Social Return on Investment, by porównać społeczną użyteczność sześciu zawodów, trzech nisko (pielęgniarka, pracownik firmy recyklingowej, opiekun dzieci) i trzech wysokopłatnych (bankier, menadżer w firmie reklamowej, doradca podatkowy). Co wynika z tych badań? Krótki cytat:

The report goes on to challenge ten of the most enduring myths surrounding pay and work. People who earn more don’t necessarily work harder than those who earn less. The private sector is not necessarily more efficient than the public sector. And high salaries don’t necessarily reflect talent.

Zapraszam na debatę o społecznej wartości pracy, którą organizuje kierowany przeze mnie Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas wspólnie z Instytutem Obywatelskim Platformy Obywatelskiej. Debata odbędzie się w środę 28 kwietnia o godz. 18.0 w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Udział zapowiedzieli:

1. Michał Boni, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów i szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera;

2. Prof. Juliusz Gardawski, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH;

3. Dr Bogusław Grabowski, ekonomista, członek Rady Gospodarczej i prezes zarządu Skarbiec AMH

4. Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością;

Debatę poprowadzi Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego.

środa, 14 kwietnia 2010

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl. II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością I Narodowe Centrum Kultury, we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim zapraszają na II Seminarium z cyklu "Kultura i Rozwój" (seminarium nie odbyło się 14 kwietnia).

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl

Seminarium odbędzie się 28 kwietnia w Auli A Collegium Civitas (Pałac Kultury, XII piętro), w godzinach 10.30 - 13.30.

Program:

1. Referat wprowadzający: Nowe media a praktyki uczestnictwa w kulturze, dr Mirosław Filiciak (SWPS) i Mateusz Halawa (New School).
2. Komentarze:
- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;
- Roman Gutek, prezes Gutek Film
3. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik "Polityka".

Zalecane lektury:

1. Młodzi, media i kultura w „Dwutygodnik. Strona kultury”, nr 26/2010, http://dwutygodnik.com/artykul/970-mlodzi-media-i-kultura.html
2. Uczestnictwo w kulturze: nowe zjawiska, "przeterminowane" kategorie.

Wyniki projektu badawczego „Młodzi i media” pokazują, że za sprawą internetu wśród młodych ludzi wyłaniają się nowe modele korzystania z treści kultury. Stawia to przed instytucjami kultury nowe wyzwania – dziś bowiem kto inny odgrywa rolę dystrybutorów, ale też ekspertów decydujących o tym, co należy i można obejrzeć, przeczytać, czego słuchać, Jak w tej sytuacji instytucje kulturalne mają definiować swoje cele? Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że sformułowanie nowych zasad działania wymaga mapy odmienionej przez internet, a obecne próby opisu pejzażu kulturowego wciąż posługują się starymi kategoriami.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o możliwości polityki kulturalnej wobec obserwowanych przemian wzorów uczestnictwa w kulturze. Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube? Chcemy się także zastanowić, jak można próbować mierzyć wpływ nowych technologii na aktywności kulturowe Polaków, bo opisywanie ich w kategoriach sprzedanych biletów czy wypożyczonych książek skazuje nas na wpatrywanie się w drobny fragment tych praktyk.

Adekwatny do rzeczywistości opis jest potrzebny do prowadzenia racjonalnej debaty o polityce kulturalnej w dobie nowych mediów. Racjonalnej, czyli polegającej na ważeniu wszystkich istotnych argumentów, a nie tylko eksponowaniu interesów najlepiej zorganizowanych grup interesariuszy.

Seminaria Kultura i rozwój

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości, że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań jest :
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja nad doświadczeniami międzynarodowymi i wynikami badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Nagrania wideo seminariów dostępne są pod adresem: http://www.vimeo.com/album/203076

W Facebooku istnieje strona "Kultura i rozwój" z otwartym forum dyskusyjnym.

środa, 7 kwietnia 2010

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl. II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością i Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Polskiego Forum Obywatelskiego zapraszają na II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój" zatytułowane:

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl

Seminarium odbędzie się 14 kwietnia w Auli A Collegium Civitas (Pałac Kultury, XII piętro), w godzinach 10.15 - 13.00.

Program:

1. Referat wprowadzający: Nowe media a praktyki uczestnictwa w kulturze, dr Mirosław Filiciak (SWPS) i Mateusz Halawa (New School).
2. Komentarze:
- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;
- Roman Gutek, prezes Gutek Film
3. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik "Polityka".

Zalecane lektury:

1. Młodzi, media i kultura w „Dwutygodnik. Strona kultury”, nr 26/2010, http://dwutygodnik.com/artykul/970-mlodzi-media-i-kultura.html
2. Uczestnictwo w kulturze: nowe zjawiska, "przeterminowane" kategorie.

Wyniki projektu badawczego „Młodzi i media” pokazują, że za sprawą internetu wśród młodych ludzi wyłaniają się nowe modele korzystania z treści kultury. Stawia to przed instytucjami kultury nowe wyzwania – dziś bowiem kto inny odgrywa rolę dystrybutorów, ale też ekspertów decydujących o tym, co należy i można obejrzeć, przeczytać, czego słuchać, Jak w tej sytuacji instytucje kulturalne mają definiować swoje cele? Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że sformułowanie nowych zasad działania wymaga mapy odmienionej przez internet, a obecne próby opisu pejzażu kulturowego wciąż posługują się starymi kategoriami.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o możliwości polityki kulturalnej wobec obserwowanych przemian wzorów uczestnictwa w kulturze. Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube? Chcemy się także zastanowić, jak można próbować mierzyć wpływ nowych technologii na aktywności kulturowe Polaków, bo opisywanie ich w kategoriach sprzedanych biletów czy wypożyczonych książek skazuje nas na wpatrywanie się w drobny fragment tych praktyk.

Adekwatny do rzeczywistości opis jest potrzebny do prowadzenia racjonalnej debaty o polityce kulturalnej w dobie nowych mediów. Racjonalnej, czyli polegającej na ważeniu wszystkich istotnych argumentów, a nie tylko eksponowaniu interesów najlepiej zorganizowanych grup interesariuszy.

Seminaria Kultura i rozwój

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości, że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań jest :
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja nad doświadczeniami międzynarodowymi i wynikami badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Nagrania wideo seminariów dostępne są pod adresem: http://www.vimeo.com/album/203076

W Facebooku istnieje strona "Kultura i rozwój" z otwartym forum dyskusyjnym.

czwartek, 1 kwietnia 2010

Kultura i rozwój, materiały z I Seminarium

30 marca b.r. w Collegium Civitas odbyło się pierwsze seminarium z cyklu "Kultura i rozwój". Cykl jest wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Badań nad Przyszłością i Narodowego Centrum Kultury realizowanym przy współpracy Polskiego Forum Obywatelskiego. Poniżej materiały wideo, niebawem opublikujemy teksty wygłoszonych referatów.

I Seminarium odbywało się pod tytułem: "Muzea i (czy)stadiony?" i poświęcone bylo inwestycjom w sztukę współczesną. Referaty wyglosili:

- Hanna Wróblewska, wicedyrektorka Narodowej Galerii "Zachęta" w Warszawie,
- Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Julian Zawistowski, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych,
- Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością.

środa, 24 marca 2010

Kultura i rozwój, pierwsze seminarium Ośrodka Badań nad Przyszlością i Narodowego Centrum Kultury

Zapraszamy serdecznie na I Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój".

Temat spotkania: Muzea i (czy) stadiony. O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną.

30 marca b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 11.30, przewidywane zakończenie o godz. 14.00.

Program spotkania:

1. Polscy twórcy na międzynarodowej scenie, o kondycji sztuki współczesnej – Hanna Wróblewska, wicedyrektorka Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie;
2. Ekonomika sztuki i kultury jako ekonomika rozwoju. Przegląd najnowszych tendencji - Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością, tygodnik „Polityka”;
3. Wyzwania dla polityki kulturalnej państwa - Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4. Komentarz ekonomiczny - dr Bogusław Grabowski, Polskie Forum Obywatelskie, członek Rady Gospodarczej;
5. Dyskusja.


Założenia seminariów:

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej, i szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

poniedziałek, 8 marca 2010

Konferencja "Polska Otwarta", relacja wideo

W poniedziałek 1 marca b.r. w Collegium Civitas odbyła się konferencja "Polska Otwarta" zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Przyszłością i Instytut Obywatelski PO RP. W konferencji uczestniczyli m.in.: ministrowie Barbara Kudrycka, Katarzyna Hall, Waldemar Pawlak, Jerzy Miller, Michał Boni. Poniżej nagranie wideo całej konferencji:

wtorek, 23 lutego 2010

Konferencja "Polska Otwarta", 1 marca b.r.

Ośrodek Badań nad Przyszłością i Instytut Obywatelski Platformy Obywatelskiej RP zaprasza na konferencję "Polska Otwarta", która odbędzie się 1 marca b.r. w godzinach 10.30-15.00 w w Auli A Collegium Civitas, PKiN, XII p.
W trakcie konferencji pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddana zostanie strategia organizacji domeny publicznej w Polsce oraz możliwości wykorzystania związanych z nią szans dla rozwoju oświaty i kultury.

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący środowiska i instytucje zainteresowane tym tematem. W drugim panelu zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej odniosą się do tych zagadnień pod kątem możliwości ich zrealizowania.


Osoba do kontaktu:
Marzena Haponiuk, tel. 510 154 813, instytutobywatelski@platforma.org


Organizatorzy: Instytut Obywatelski PO RP i Collegium Civitas

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników konferencji
11.00 - 11.20 Otwarcie:
- prof. Edmund Wnuk - Lipiński, rektor Collegium Civitas, powitanie gości
- Marek Zapór, Zespół Społeczno-Polityczny Instytutu Obywatelskiego PO RP
- Edwin Bendyk, tygodnik Polityka, Czy społeczeństwo informacyjne musi być otwarte?
- Jarosław Lipszyc, Koalicja Otwartej Edukacji, Strategie otwartego dostępu w Polsce i
na świecie

11.20 – 13.00 Debata ekspercka, Organizacja domeny publicznej w Polsce,
Prowadzący: dr Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
- dr Alek Tarkowski, Creative Commons, Zespół Doradców Prezesa Rady Ministrów,
Czym jest otwarta nauka i edukacja
- dr Tomasz Makowski, Biblioteka Narodowa, Biblioteki w czasach digitalizacji
- Michał Merczyński, Narodowy Instytut Audiowizualny,
- prof. Tadeusz Kowalski, Filmoteka Narodowa,
- Wojciech Wiewiórowski, Departament Informatyzacji MSWiA, Otwarty dostęp do
informacji sektora publicznego jako droga do modernizacji Państwa i do większego
społecznego wsparcia dla administracji publicznej

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.30 Debata polityczna, Wyzwania i możliwości, prowadzący: Igor Janke

Uczestnicy: Michał Boni, Katarzyna Hall, Barbara Kudrycka, Jerzy Miller,
Piotr Ł. J. Andrzejewski, Andrzej Celiński,

14.30 - 15.00 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
Podsumowanie
* program i lista gości mogą ulec nieznacznej zmianie

piątek, 19 lutego 2010

Debata "Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedz: Od Tourraine'a do Latoura"

Ośrodek Badań nad Przyszłością i "Krytyka Polityczna" zapraszają 23 lutego o godz. 18.00 do Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat (róg Świętokrzyskiej i Nowego Światu) na kolejną debatę z serii "W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu":
Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedza: od Touraine’a do Latoura

Debata Społeczeństwo obywatelskie, ekologia, wiedza: od Touraine’a do Latoura
Goście: prof. Jerzy Hausner (UE w Krakowie), prof. Anna Giza-Poleszczuk (IS UW), Jarosław Urbański (Rozbrat) Prowadzenie: Edwin Bendyk („Polityka”, Collegium Civitas), Przemysław Sadura (Krytyka Polityczna).

Im bardziej złożone są współczesne społeczeństwa tym bardziej skomplikowane stają się problemy towarzyszące ich funkcjonowaniu. Rozwiązanie wielu kluczowych dylematów wymaga zaangażowania wiedzy socjologów, ekonomistów, politologów. Na ekspertach spoczywa więc część odpowiedzialności za rozwój dialogu i zaangażowania mogących nadać nowy sens demokracji i tchnąć ducha w zrównoważony rozwój społeczny.

W jaki sposób nasza wiedza o współczesnym społeczeństwie pomaga w rozwiązywaniu kluczowych dylematów rozwojowych dzisiejszego świata?
Czy socjolodzy, politolodzy i ekonomiści powinni włączać się w proces zmian społecznych? Jakie modele zaangażowania mają do dyspozycji? Jakie cele powinni sobie stawiać?
Czy możliwie (i pożądane) jest odnowienie demokratycznego projektu włączające do naszego społecznego świata interesy aktorów wobec niego zewnętrznych (środowiska naturalne, przyszłe pokolenia, społeczeństwa krajów rozwijających się, grupy wykluczone)?

Będzie to druga debata z cyklu zatytułowanego W stronę Polskiego Zielonego Okrągłego Stołu prowadzonego przez Edwina Bendyka z Tygodnika „Polityka” i Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Przemysława Sadurę z Krytyki Politycznej i Instytutu Socjologii UW.

wtorek, 19 stycznia 2010

Nowy (nie)ład globalny. Świat po Kopenhadze - spotkanie w Collegium Civitas

Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Krytyka Polityczna zapraszają na debatę:

Nowy (nie)ład globalny. Świat po Kopenhadze.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 25 stycznia o godz 18.00 w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, p. XII.
Międzynarodowy proces klimatyczny to próba stworzenia globalnego ładu politycznego, gdzie stawka wyzwania przekracza bezpośredni cel, jakim jest ochrona atmosfery i klimatu przed przed skutkami działań człowieka. W istocie chodzi bowiem o wypracowanie sposobów politycznej koordynacji polityki międzynarodowej wobec globalnych wyzwań nowego rodzaju. Bezprecedensowy eksperyment, którego kulminacją był grudniowy szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze, zamiast doprowadzić do nowego globalnego porozumienia zakończył się de facto fiaskiem.

Jaki świat wyłania się z fiaska negocjacji w Kopenhadze? Dlaczego tak się stało i co to oznacza dla globalnej polityki i Polski?
Jak wykorzystać wiedzę naukową w uruchamianiu i moderowaniu globalnych procesów politycznych takich, jak międzynarodowe negocjacje w sprawie polityki klimatycznej, walki z ubóstwem itp. Co decyduje o powodzeniu takich procesów?
Jaki wpływ na prowadzenie międzynarodowej debaty ma zróżnicowanie systemów ekonomicznych, politycznych i społecznych krajów biorących w nich udział? Jaka jest rola aktorów międzynarodowych (organizacje międzynarodowe, koncerny) i krajowych (rządy, partie polityczne, ruchy społeczne)?

Udział w debacie wezmą:

Małgorzata Snarska - specjalizuje się w międzynarodowych aspektach polityki klimatycznej i komunikacji, szef organizacji i promocji COP14, członek zespołu COP15

Robert Cyglicki - Dyrektor Greenpeace Polska

Wawrzyniec Konarski - politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Spotkanie poprowadzą Przemysław Sadura (Krytyka Polityczna) i Edwin Bendyk ("Polityka", Ośrodek Badań nad Przyszłością).

Spotkanie będzie pierwszą debatą z cyklu, który ma zainicjować prace nad Zielonym Okrągłym Stołem, którego idea została naszkicowana w najnowszym przewodniku "Krytyki Politycznej" -"Ekologia", w moim posłowiu (plik z tekstem publikowałem w "Antymatriksie") oraz podczas spotkania w "Nowym Wspaniałym Świecie" z udziałem poświęconym książce "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu". W spotkaniu (17 grudnia 2009 r) uczestniczyli Michał Boni, Przemysław Sadura, Maciej Gdula i Edwin Bendyk. Poniżej nagranie fragmentu dyskusji. Tu link do pliku mp3.

niedziela, 3 stycznia 2010

Seminarium 7 stycznia 2010 r.

Zapraszamy na kolejne seminarium Ośrodka, tematem najbliższego spotkania będzie książka Antonio Negriego i Michaela Hardta "Imperium". Referat wstępny wygłosi Paweł Jaworski. Książka w wersji oryginalnej (pdf) dostępna jest pod następującym linkiem: "Empire".
Spotykamy się 7 stycznia o godz. 17.00, jak zwykle w sali 1146 Collegium Civitas (PKiN, 11 piętro).