poniedziałek, 31 sierpnia 2009

Miłość, wojna, rewolucja. Polityka Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. Wideo

Zapis Wideo I Seminarium z cyklu "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda. Sztuka w epoce kapitalizmu kognitywnego". Centrum Sztuki Współczesnej, 25 sierpnia 2009 r.

piątek, 7 sierpnia 2009

Seminaria "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda"


We wpisie sprzed kilku dni pojawiła się informacja o cyklu seminariów "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda. Sztuka w epoce kapitalizmu kognitywnego". Seminaria przygotowuje Ośrodek, a ich koordynatorem jest Edwin Bendyk. Poniżej program seminariów:

Wszystkie seminaria odbywać się będę w sali Kina.Lab w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski. Po seminariach zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Niezwykle Rzadkie Zdarzenia/Dystrybucja Nooawangardy”.

25 sierpnia, godz. 16.00

Miłość, wojna, rewolucja, czyli polityka niezwykle rzadkich zdarzeń
Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, autor książki „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B. 2009)

2 września, godz. 16.00

Czy można obalić kapitalizm kognitywny?
dr Maciej Gdula, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu „Krytyki Politycznej”, autor książki „Trzy dyskursy miłosne” (Oficyna Naukowa 2009)

4 września, godz. 16.00 (do potwierdzenia)

Niezwykle rzadkie zdarzenia motorem zmian społecznych
Prof. dr hab. Andrzej Nowak, psycholog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

8 września, godz. 16.00

Etyka innowacji
Dr Andrzej W. Nowak, filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

15 września, godz. 16.00

Zadania sztuki w dobie posthumanizmu
Dr Barbara Markowska, filozofka z Collegium Civitas
Posthumanistyczna perspektywa zmiany życia społecznego
Marcin Jewdokimow, socjolog, doktorant w Instytucie Nauk Społecznych PAN

20 września, godz. 16.00

Sztuka Nooawangardy
Panel dyskusyjny z udziałem artystów uczestniczących w wystawie „Niezwykle Rzadkie Zdarzenia/Dystrybucja Nooawangardy”

Program w pliku pdf do pobrania.

Manifest Nooawangardy

czwartek, 6 sierpnia 2009

Edwin Bendyk, "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu"


Do księgarń trafiła "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu", najnowsza książka Edwina Bendyka, dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością.Z noty wydawniczej:
Według Edwina Bendyka świat jest niebezpieczny i nieprzewidywalny jak nigdy wcześniej. A katastrofa, do jakiej może dojść, będzie największą w dziejach. Czy zatem świat musi pogrążyć się w chaosie? Jak wysoką cenę będzie trzeba zapłacić za nowy ład i porządek? Ile i co trzeba będzie poświęcić?
Edwin Bendyk wie, że aby zrozumieć świat, w którym żyjemy oraz żeby zacząć budować lepszą i bezpieczniejszą przyszłość, nie można nie brać pod uwagę ważnych wydarzeń historycznych, politycznych i kulturowych jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich wieków – to one ukształtowały dzisiejszą rzeczywistość. Autor snując rozważania nad losem świata i zmianami cywilizacyjnymi, jakie zaszły w społeczeństwie, zabiera nas zarówno do powojennej Warszawy, jak i współczesnych Chin, opisuje wojnę trojańską i I wojnę światową, Auschwitz i Disneyland. Zastanawia się nad postępem cywilizacyjnym i wpływem technologii na życie społeczne. Przedstawia zmiany, jakie zaszły w mentalności ludzkiej: coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, dziś staje się normą. To napisana z wielką pasją i zaangażowaniem rozprawa, w której autor jawi się nam jako obywatel świata. Konfrontuje przeszłość z teraźniejszością w walce o lepszą przyszłość.

Więcej informacji na temat książki, fragmenty, linki do księgarń w witrynie domowej Edwina Bendyka.

środa, 5 sierpnia 2009

Świat Nauki o foresighcie i Ośrodku


W najnowszym, sierpniowym "Świecie Nauki" duży artykuł o metodach foresight z analizą Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Obok tekstu głównego ramka z krótką prezentacją naszego Ośrodka Badań nad Przyszłością.

wtorek, 4 sierpnia 2009

Niezwykle rzadkie zdarzenia - Nooawangarda w Centrum Sztuki Współczesnej

Ośrodek współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie przy przygotowaniu wystawy Niezwykle Rzadkie Zdarzenia / Dystrybucja Nooawangardy, która rozpocznie się 10 sierpnia. Łukasz Ronduda, kurator przedsięwzięcia pisze:

Niezwykle rzadkie zdarzenia / Dystrybucja Nooawangardy to eksperymentalny projekt badawczo-artystyczny powstały w wyniku intensywnej interakcji sztuki i nauki. Wystawa pod tym tytułem stanowi jeden z etapów trwającego ponad rok dialogu artystów i naukowców poświęconego fenomenowi Niezwykle Rzadkich Zdarzeń oraz relacjom pomiędzy naukami o złożoności a sztuką. Dialog ten stał się katalizatorem wystąpienia generacyjnego grupy młodych artystów i architektów, których działalność możemy zdefiniować, zgodnie z prezentowanym na wystawie manifestem, jako Nooawangarda.

W salach wystawowych CSW na chwilę zagości interdyscyplinarne laboratorium Nooawangardy, w którym artyści i architekci inspirujący się współczesną nauką o złożoności i naukowcy zajmujący się złożonością a inspirujący się sztuką, będą badać możliwości współpracy pomiędzy swoimi dyscyplinami testując koncepcję Niezwykle Rzadkich Zdarzeń. Koncepcja ta rozwija się pomiędzy sztuką i nauką będąc jednym z efektów refleksji w ramach nauk o złożoności. Tworzona jest przez tak wybitnych uczonych, jak Prof. Andrzej Nowak czy Nassim Nicholas Taleb (książka Black Swan), i głosi, iż najważniejsze zmiany w danych układach złożonych (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych etc.) następują poprzez zaistnienie w nich, nagle i w sposób nieprzewidywalny Niezwykle Rzadkiego Zdarzenia, które z definicji nie daje się powtórzyć. Ze względu na ten fakt koncepcja ta postuluje odejście od dominującego w nauce skupienia na badaniu miar centralnych, średniej, status quo i podważa sensowność przeprowadzania laboratoryjnych eksperymentów odrzucających wszelkie niepowtarzalne oraz pozornie nie wpływające na wynik badania szumy, outliery, błędy, niezwykle rzadkie zdarzenia etc. Według Nowaka i grupy obecnych na wystawie artystów, z którymi współtworzył oddolne, niezależne seminarium, nauka w perspektywie Niezwykle Rzadkich Zdarzeń i paradygmatu złożoności przybliża się do sztuki.(więcej w pliku pdf do pobrania).

Ośrodek przygotowuje program seminariów "Antropocen, Noosfera, Nooawangarda. Sztuka w epoce kapitalizmu kognitywnego i nauk o złożoności" towarzyszących wystawie. Celem tych spotkań będzie wspólna refleksja nad kluczowymi pojęciami i kategoriami współczesnego, złożonego świata, którego kondycja jest skumulowanym wynikiem wielu przemian i przełomów.
Przełom epistemologiczny, czyli rozwój nauk o złożoności (wraz z koncepcją Niezwykle Rzadkich Wydarzeń), dzięki któremu możliwy stał się nowy, wolny od ograniczeń ciągle obecnego w nauce paradygmatu redukcjonistycznego opis rzeczywistości fizycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej.
Przełom cywilizacyjny, czyli wkroczenie w epokę Antropocenu (zgodnie z koncepcją Paula Crutzena, laureata nagrody Nobla w dziedzinie chemii, który wyjaśnił zjawisko dziury ozonowej), w której człowiek zyskał zdolność bezpośredniego oddziaływania na zjawiska geologiczne, klimatyczne oraz cały ekosystem.
Przełom technologiczny, polegający na rozwoju informatyki, technik komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, dzięki któremu powstała Noosfera, nowy wymiar Antroposfery tętniący aktywnością komunikacyjną, wymianą symboliczną i pracą inteligencji zbiorowej.
Przełom ekonomiczny, polegający na transformacji kapitalizmu przemysłowego opartego na industrializmie do kapitalizmu kognitywnego (opisywanego często pojęciem gospodarki opartej na wiedzy), w którym głównym źródłem wartości jest praca intelektualna.
Przełom kulturowy, polegający na załamaniu tradycyjnego paradygmatu humanistycznego, który pod wpływem wymienionych wcześniej przełomów ustępuje bezpowrotnie przed nowym paradygmatem post-humanistycznym. Nowa rzeczywistość wymaga nowych pojęć i nowych odpowiedzi na stare pytania: gramatyzacja, kapitalizm kognitywny, kapitalizm semantyczny, teoria wartości, teoria działania, autonomia, wolność, przyszłość to tylko niektóre z problemów wymagających pilnej analizy.