sobota, 18 lutego 2012

Odbiorca, konsument, pirat. Uczestnik kultury w epoce cyfrowej reprodukcji. Relacja audio i video

Zapraszam do obejrzenia (lub przesłuchania ścieżki dźwiękowej) II Seminarium z trzeciego cyklu seminariów "Kultura i rozwój".Ścieżka dźwiękowa (inne źródło dźwięku):

wtorek, 7 lutego 2012

Odbiorca, konsument, pirat. Uczestnik kultury w epoce cyfrowej reprodukcji


Kultura i rozwój

Odbiorca, konsument, pirat. Uczestnik kultury w epoce cyfrowej reprodukcji


Seminarium odbędzie się 15 lutego 2012 r. w Auli A Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, XIIp., początek godz. 11.00.

Kim jest współczesny uczestnik kultury? Biernym odbiorcą zrośniętym z pilotem telewizyjnym? Hiperaktywnym prosumentem, odbiorcą i twórcą jednocześnie? Piratem korzystającym z treści w sposób nielegalny? A może piratem i konsumentem jednocześnie?
Badania jakościowe, jak „Młodzi i media”; ilościowe, jak „Obiegi kultury”; analizy marketingowe, jak studium Ericsson Consumer Lab pokazują, że współczesny uczestnik poszukując nowych form i praktyk kontaktu z kulturą umyka tradycyjnym klasyfikacjom. Jakie są konsekwencje tych zmian dla instytucji kultury i dla sektorów gospodarczych związanych z kulturą? Czego jeszcze musimy się dowiedzieć, żeby zrozumieć przemiany uczestnictwa w kulturze?

Program seminarium:

1. Prezentacja wyników badań „Obiegi kultury” - dr Justyna Hofmokl, Centrum Cyfrowe Projekt Polska;
2. Prezentacja wyników badań Ericsson Consumer Lab - Katarzyna Pąk, Ericsson Polska;
3. Komentarz: Agnieszka Odorowicz, Polski Instytut Sztuki Filmowej;
4. Komentarz: Beata Stasińska, wydawnictwo W.A.B.;
5. Dyskusja

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk.

Spotkanie ma charakter otwarty, prezentacje wymienione w programie służą wprowadzeniu do wspólnej dyskusji wszystkich uczestników.

Prosimy o rejestrację: obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

III edycji seminarium „Kultura i rozwój” towarszysz hasło „Kultura przyszłości. W stronę foresightu polityki kulturalnej”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;
  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.