piątek, 28 października 2011

wtorek, 18 października 2011

Sympatyczny Lewiatan. Czy państwo może być kulturalne, czy politykę kulturalną można uspołecznić?Kultura i rozwój

I Seminarium

Sympatyczny Lewiatan. Czy państwo może być kulturalne, czy politykę kulturalną można uspołecznić?


I Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” odbędzie się 27 października b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 14.00.

Zainicjowany przez Ruch społeczny Obywatele kultury „Pakt dla kultury” został podpisany 14 maja 2011 r. Nadszedł czas jego praktycznej realizacji. Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstały Komitety społeczne ds. Realizacji Paktu. Władzę publiczną reprezentują przedstawiciele jej instytucji, stronę społeczną niezinstytucjonalizowany ruch obywatelski o strukturze sieciowej.

Czy taka formuła uspołecznienia państwa i procesu decyzyjnego stwarza rzeczywiste szanse na zwiększenie partycypacji obywatelskiej w kształtowabie konkretnych polityk? Gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Czy władzy należy i można ufać? Czy można i warto zaufać społeczeństwu?

Do dyskusji o powyższych zagadnieniach wprowadzą:

Badacze nowych ruchów społecznych:

politolog dr hab. Agnieszka Rothert z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

i

socjolog dr Paweł Kuczyński, Polskie Towarzystwo Socjologiczne

oraz

socjolog, polityk i były minister kultury Andrzej Celiński

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka” , dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.


Wstęp wolny, prosimy o rejestrację:
obserwatorium@nck.pl

Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatirum Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:

  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;

  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;

  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;

  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.


Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.