środa, 22 lipca 2009

Studia podyplomowe - rekrutacja rozpoczęta

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Zarządzanie przyszłością. Foresight i planowanie strategiczne".
Założenia i cel studiów
Przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje społeczne działają w coraz bardziej złożonym środowisku. Globalna konkurencja, dysrupcyjny wpływ upowszechniania się innowacji technologicznych, nieprzewidziane konsekwencje decyzji gospodarczych i politycznych, przemiany demograficzne, społeczne i kulturowe powodują, że przyszłość zależy od wielu, często oddziałujących na siebie czynników. Jak je zidentyfikować? Na które z nich kierujący organizacjami mają wpływ, a jakie czynniki mają charakter obiektywny i nie poddają się kontroli? To tylko kilka najbardziej podstawowych pytań wymagających odpowiedzi podczas refleksji nad przyszłością i tworzenia strategii rozwoju firm i organizacji. Przyszłość jest jednak nie tylko wyzwaniem strategicznym, lecz zobowiązaniem – zgodnie z obowiązującym dziś paradygmatem zrównoważonego rozwoju pamiętać trzeba o kosztach, jakie przyszłe pokolenia będą musiały ponieść za bieżące działania lub ich zaniechanie. Jak szacować te konsekwencje, jak dyskontować wartość przyszłości?
Przyszłości nie można przewidzieć, czego najlepiej dowodzi obecny globalny kryzys i ciągle niezrozumiała dynamika jego rozwoju. Ujawnił on m.in. niedoskonałość technik prognostycznych odwołujących się do najbardziej wyrafinowanych metod modelowania matematycznego. Jednocześnie także pokazał, że jakkolwiek przyszłość zazwyczaj zaskakuje, to jednak można być przygotowanym lepiej i mniej zaskoczonym niż inni, jeśli dysponuje się odpowiednimi narzędziami intelektualnymi.
Czytaj więcej: www.civitas.edu.pl