środa, 28 kwietnia 2010

Uwaga! Debata "Kiepsko płatne, wiele warte" odwołana

Z przykrością informujemy, że debata "Kiepsko płatne, wiele warte" zaplanoana na dziś na 18.00 w Collegium Civitas została odwołana z przyczyn losowych. O nowym terminie poinformujemy niebawem i przepraszamy za niedogodności zainteresowanych udziałem w tym spotkaniu.

środa, 21 kwietnia 2010

Kiepsko płatne, wiele warte - debata o pracy


Czyja praca przynosi większy pożytek społeczny: bankiera czy pielęgniarki? Sądząc po wynagrodzeniach, bankier wydaje się być zawodem dla społeczeństwa kluczowym. Inspiracją do debaty jest raport “A Bit Rich” opracowany przez New Economics Foundation. Autorki raportu stosują metodologię Social Return on Investment, by porównać społeczną użyteczność sześciu zawodów, trzech nisko (pielęgniarka, pracownik firmy recyklingowej, opiekun dzieci) i trzech wysokopłatnych (bankier, menadżer w firmie reklamowej, doradca podatkowy). Co wynika z tych badań? Krótki cytat:

The report goes on to challenge ten of the most enduring myths surrounding pay and work. People who earn more don’t necessarily work harder than those who earn less. The private sector is not necessarily more efficient than the public sector. And high salaries don’t necessarily reflect talent.

Zapraszam na debatę o społecznej wartości pracy, którą organizuje kierowany przeze mnie Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas wspólnie z Instytutem Obywatelskim Platformy Obywatelskiej. Debata odbędzie się w środę 28 kwietnia o godz. 18.0 w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Udział zapowiedzieli:

1. Michał Boni, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów i szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera;

2. Prof. Juliusz Gardawski, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH;

3. Dr Bogusław Grabowski, ekonomista, członek Rady Gospodarczej i prezes zarządu Skarbiec AMH

4. Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością;

Debatę poprowadzi Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego.

środa, 14 kwietnia 2010

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl. II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością I Narodowe Centrum Kultury, we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim zapraszają na II Seminarium z cyklu "Kultura i Rozwój" (seminarium nie odbyło się 14 kwietnia).

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl

Seminarium odbędzie się 28 kwietnia w Auli A Collegium Civitas (Pałac Kultury, XII piętro), w godzinach 10.30 - 13.30.

Program:

1. Referat wprowadzający: Nowe media a praktyki uczestnictwa w kulturze, dr Mirosław Filiciak (SWPS) i Mateusz Halawa (New School).
2. Komentarze:
- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;
- Roman Gutek, prezes Gutek Film
3. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik "Polityka".

Zalecane lektury:

1. Młodzi, media i kultura w „Dwutygodnik. Strona kultury”, nr 26/2010, http://dwutygodnik.com/artykul/970-mlodzi-media-i-kultura.html
2. Uczestnictwo w kulturze: nowe zjawiska, "przeterminowane" kategorie.

Wyniki projektu badawczego „Młodzi i media” pokazują, że za sprawą internetu wśród młodych ludzi wyłaniają się nowe modele korzystania z treści kultury. Stawia to przed instytucjami kultury nowe wyzwania – dziś bowiem kto inny odgrywa rolę dystrybutorów, ale też ekspertów decydujących o tym, co należy i można obejrzeć, przeczytać, czego słuchać, Jak w tej sytuacji instytucje kulturalne mają definiować swoje cele? Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że sformułowanie nowych zasad działania wymaga mapy odmienionej przez internet, a obecne próby opisu pejzażu kulturowego wciąż posługują się starymi kategoriami.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o możliwości polityki kulturalnej wobec obserwowanych przemian wzorów uczestnictwa w kulturze. Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube? Chcemy się także zastanowić, jak można próbować mierzyć wpływ nowych technologii na aktywności kulturowe Polaków, bo opisywanie ich w kategoriach sprzedanych biletów czy wypożyczonych książek skazuje nas na wpatrywanie się w drobny fragment tych praktyk.

Adekwatny do rzeczywistości opis jest potrzebny do prowadzenia racjonalnej debaty o polityce kulturalnej w dobie nowych mediów. Racjonalnej, czyli polegającej na ważeniu wszystkich istotnych argumentów, a nie tylko eksponowaniu interesów najlepiej zorganizowanych grup interesariuszy.

Seminaria Kultura i rozwój

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości, że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań jest :
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja nad doświadczeniami międzynarodowymi i wynikami badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Nagrania wideo seminariów dostępne są pod adresem: http://www.vimeo.com/album/203076

W Facebooku istnieje strona "Kultura i rozwój" z otwartym forum dyskusyjnym.

środa, 7 kwietnia 2010

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl. II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością i Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Polskiego Forum Obywatelskiego zapraszają na II Seminarium z cyklu "Kultura i rozwój" zatytułowane:

Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy.pl

Seminarium odbędzie się 14 kwietnia w Auli A Collegium Civitas (Pałac Kultury, XII piętro), w godzinach 10.15 - 13.00.

Program:

1. Referat wprowadzający: Nowe media a praktyki uczestnictwa w kulturze, dr Mirosław Filiciak (SWPS) i Mateusz Halawa (New School).
2. Komentarze:
- Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej;
- Roman Gutek, prezes Gutek Film
3. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik "Polityka".

Zalecane lektury:

1. Młodzi, media i kultura w „Dwutygodnik. Strona kultury”, nr 26/2010, http://dwutygodnik.com/artykul/970-mlodzi-media-i-kultura.html
2. Uczestnictwo w kulturze: nowe zjawiska, "przeterminowane" kategorie.

Wyniki projektu badawczego „Młodzi i media” pokazują, że za sprawą internetu wśród młodych ludzi wyłaniają się nowe modele korzystania z treści kultury. Stawia to przed instytucjami kultury nowe wyzwania – dziś bowiem kto inny odgrywa rolę dystrybutorów, ale też ekspertów decydujących o tym, co należy i można obejrzeć, przeczytać, czego słuchać, Jak w tej sytuacji instytucje kulturalne mają definiować swoje cele? Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że sformułowanie nowych zasad działania wymaga mapy odmienionej przez internet, a obecne próby opisu pejzażu kulturowego wciąż posługują się starymi kategoriami.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o możliwości polityki kulturalnej wobec obserwowanych przemian wzorów uczestnictwa w kulturze. Czy możliwe jest podjęcie skutecznych działań w momencie, gdy faktycznymi instytucjami biorącymi udział w cyrkulacji treści kultury są coraz częściej serwisy internetowe, takie jak Pirate Bay czy YouTube? Chcemy się także zastanowić, jak można próbować mierzyć wpływ nowych technologii na aktywności kulturowe Polaków, bo opisywanie ich w kategoriach sprzedanych biletów czy wypożyczonych książek skazuje nas na wpatrywanie się w drobny fragment tych praktyk.

Adekwatny do rzeczywistości opis jest potrzebny do prowadzenia racjonalnej debaty o polityce kulturalnej w dobie nowych mediów. Racjonalnej, czyli polegającej na ważeniu wszystkich istotnych argumentów, a nie tylko eksponowaniu interesów najlepiej zorganizowanych grup interesariuszy.

Seminaria Kultura i rozwój

„Kultura się liczy!” głosi hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Trudno mieć dziś wątpliwości, że kultura tworzy środowisko, które może sprzyjać lub przeszkadzać rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy bezpośrednio w życiu gospodarczym za sprawą nabierających na znaczeniu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.
Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury NCK i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczynają cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Celem spotkań jest :
- prezentacja najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki;
- dyskusja nad doświadczeniami międzynarodowymi i wynikami badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
- formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
- formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Nagrania wideo seminariów dostępne są pod adresem: http://www.vimeo.com/album/203076

W Facebooku istnieje strona "Kultura i rozwój" z otwartym forum dyskusyjnym.

czwartek, 1 kwietnia 2010

Kultura i rozwój, materiały z I Seminarium

30 marca b.r. w Collegium Civitas odbyło się pierwsze seminarium z cyklu "Kultura i rozwój". Cykl jest wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Badań nad Przyszłością i Narodowego Centrum Kultury realizowanym przy współpracy Polskiego Forum Obywatelskiego. Poniżej materiały wideo, niebawem opublikujemy teksty wygłoszonych referatów.

I Seminarium odbywało się pod tytułem: "Muzea i (czy)stadiony?" i poświęcone bylo inwestycjom w sztukę współczesną. Referaty wyglosili:

- Hanna Wróblewska, wicedyrektorka Narodowej Galerii "Zachęta" w Warszawie,
- Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Julian Zawistowski, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych,
- Edwin Bendyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością.