poniedziałek, 28 listopada 2011

Media publiczne. Stary serial, nowy odcinek: „Powrót misji”


Kultura i rozwój

IV Seminarium

Media publiczne.
Stary serial, nowy odcinek: „Powrót misji”


IV Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” odbędzie się 8 grudnia b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o godz. 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 13.00.

Telewizyjna premiera spekatklu „Boska!” przyciągnęła przed odbiorniki miliony widzów. Pokazali, że są gotowi tłumnie oglądać Teatr Telewizji. TVP pokazała, że może realizować misję publiczną w sposób atrakcyjny dla widzów. Czy stanęliśmy przed nowym etapem rozwoju polskich mediów publicznych, telewizji i radia, kiedy obowiązek realizacji misji publicznej przestanie być uciążliwą przeszkodą w realizacji strategii programowej, a stanie się jej integralną częścią w budowie przewagi wobec konkurencji mediów komercyjnych? Czy „nowe otwarcie misyjne” potrzebuje wsparcia ze strony nowej ustawy o mediach, która zgodnie z ustaleniami Paktu dla kultury ma być przygotowana w oparciu o projekt obywatelski ustawy o mediach?

Do dyskusji zaprosiliśmy:

Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

Juliusza Brauna, prezesa Zarządu TVP SA

Andrzeja Siezieniewskiego, prezesa Zarządu Polskiego Radia

i

Jacka Żakowskiego, przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych.

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.


Wstęp wolny, prosimy o rejestrację:
obserwatorium@nck.pl


Seminaria Kultura i rozwój

II edycja seminarium „Kultura i rozwój” zorganizowana będzie pod hasłem „Kultura na granicy”. Współczesna cywilizacja znalazła się w punkcie przełomowym, kiedy pilnie potrzebne są nowe modele i języki opisu rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Kultura staje się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla jednostek – mieszkańców zindywidualizowanego społeczeństwa umożliwiającym budowanie swojej tożsamości, kreowanie wizji świata i motywów działania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Społeczeństwo, gospodarka i kultura tworzą złożony system w którym wszakże – taka jest teza wiodąca seminarium – kultura pełni rolę szczególną.

„Kultura się liczy!” – stwierdzenie to nabrało politycznej mocy wraz z przyjęciem 14 maja 2011 r. „Paktu dla kultury”. Dokument ten tworzy podstawy pod nowy sposób kształtowania polityki kulturalnej państwa, otwartej na partycypację społeczną w tworzenie programów tej polityki, troszczącej się o równy dostęp do kultury dla wszystkich obywateli i opartej na najlepszej wiedzy.

Te ogólne zasady należy przełożyć na praktyczne rekomendacje i konkretne praktyki. Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas pragną uczestniczyć w tym procesie tworząc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, której głównym instrumentem będzie seminarium „Kultura i rozwój”. Celem spotkań będzie:
  • prezentacja najnowszej myśli o przemianach w kulturze, o zarządzaniu kulturą i ekonomii kultury i sztuki;
  • dyskusja doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych;
  • formułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa;
  • formułowanie wskazówek dla debaty publicznej.

Organizatorzy seminariów „Kultura i rozwój” pragną, by stały się one miejscem poważnej debaty o kulturze i jej znaczeniu, odwołującej się do racjonalnych argumentów i unikającej stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia.


Do udziału w seminarium zapraszamy badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz