piątek, 7 maja 2010

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? III seminarium z cyklu "Kultura i rozwój"

Ośrodek Badań nad Przyszłością, Narodowe Centrum Kultury i Polskie Forum Obywatelskie zapraszają na trzecie seminarium z cyklu "Kultura i rozwój", zatytułowane:

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej?

Seminarium odbędzie się 12 maja b.r. w Auli A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Rozpoczęcie o 11.00, przewidywane zakończenie o godz. 13.30.

Program seminarium:

1. Rozwój przemysłów kultury przemysłów kreatywnych, doświadczenia zagraniczne i krajowe, referat prof. Doroty Ilczuk (Fundacja PROcultura).

2. Doświadczenia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF.

3. Na styku kultury i technologii, kilka uwag o rozwoju przemysłu gier komputerowych, Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

4. Dyskusja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik POLITYKA

Polecana lektura: Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries,


Przemysły kultury i przemysły kreatywne stają się coraz ważniejszymi sektorami rozwiniętych gospodarek. Do przemysłów o długiej tradycji rynkowej, jak film, muzyka, media dołączają nowe - gry komputerowe, multimedia. Ich rozwój związany jest nie tylko z innowacjami technologicznymi otwierającymi nowe możliwości ekspresji przed kreatywnymi przedsiębiorcami. Zmieniają się także społeczeństwa i coraz bardziej cenią kulturę czasu wolnego z którą wiąże się rosnący popyt na usługi i produkty przemysłów kultury.

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może powinna podlegać aktywnej polityce państwa? A jeśli tak, to czy rozwój przemysłów kultury powinien być domeną działania resortu gospodarki, czy też kultury? Czy w domenie „gospodarki kulturalnej” powinno uwzględniać się specyfikę narodową, czy też powinna ona być wolna od protekcjonizmu?

Jak zorganizowane są przemysły kultury w innych krajach? Do jakich doświadczeń możemy odwoływać się w Polsce? Czy odrodzenie rodzimego rynku filmowego jest wynikiem polityki państwa, wyrażającej się w działaniu takich instytucji, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy też może raczej jest dziełem przypadku?

To nie jedyne pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas III Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”. Liczymy, że w odpowiedzi uzyskamy lepszą wizję, jaka kulturalna polityka przemysłowa najlepiej sprawdzi się w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz